Giới Thiệu

Về chúng tôi Gồm tập thể các giáo viên lâu năm kinh nghiệm đang công tác tại các trường trung học trọng địa bàn TPHCM. Chúng tôi có chung một niềm tin rằng việc cải thiện thái độ học tập là con đường ngắn nhất để học sinh có thể tự chinh phục một nền kiến thức rộng lớn. Chúng tôi có chung quan điểm rằng một học sinh giỏi, trước tiên phải đạt nhân cách tốt. Giáo dục đạo đức là một trong những mục tiêu mà Trung tâm KHTN đặt lên hàng đầu và thực hiện thường xuyên trong mỗi buổi học. Chúng tôi có chung một mục tiêu là đào tạo mầm xanh của tương lai, giỏi và tốt hơn chúng tôi ở hiện tại.

Môn Học

Hỗ trợ bồi dưỡng các môn TOÁN – LÝ – HOÁ – ANH cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và luyện thi THPTQG.

Toán

Hóa

Anh

Mô Hình Học Tập

Mô hình học tập theo nhóm nhỏ giúp cho mọi nhu cầu học tập cá nhân được đáp ứng. Nhóm nhỏ: 2 học sinh, 4 học sinh hoặc 10 học sinh.

Học Phí Ưu Đãi

Môn học Học phí hàng tháng(ngàn đồng)
Liên kết Thuê phòng Trực thuộc
THCS
Anh (2 Buổi/Tuần) 1,000,000 2,000,000
Lý (1 Buổi/Tuần) 500,000 1,000,000 250,000
Hóa (1 Buổi/Tuần) 500,000 1,000,000 250,000
Toán (2 Buổi/Tuần) 1,000,000 2,000,000
Toán (3 Buổi/Tuần) 750,000
Anh (3 Buổi/Tuần) 750,000
Văn (3 Buổi/Tuần) 750,000
KHTN (3 Buổi/Tuần) 750,000
THPT
Toán (2 Buổi/Tuần) 1,000,000 2,000,000
Anh (2 Buổi/Tuần) 1,000,000 2,000,000
Lý (2 Buổi/Tuần) 1,000,000 2,000,000 550,000
Hóa (2 Buổi/Tuần) 1,000,000 2,000,000 550,000
Toán (3 Buổi/Tuần) 750,000
Anh (3 Buổi/Tuần) 750,000
TiH
Anh (2 Buổi/Tuần) 700,000
Toán (1 Buổi/Tuần) 1,000,000
Lý (1 Buổi/Tuần) 250,000
Hóa (1 Buổi/Tuần) 250,000
Toán (3 Buổi/Tuần) 750,000
Anh (1 Buổi/Tuần) 250,000
12
Lý (3 Buổi/Tuần) 750,000
Hóa (3 Buổi/Tuần) 750,000

CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ

Đăng kí 3 môn

Đăng kí 3 môn giảm 5% trên tổng học phí

Đăng kí 4 môn

Đăng kí 4 môn giảm 10% trên tổng học phí

Học sinh được học thử

Được cung cấp tài liệu, dụng cụ học tập miễn phí. Được học thử 2 buổi miễn phí, hoàn trả 100% học phí nếu HS không hài lòng

Hình Ảnh Lớp Học

Đăng Kí Tư Vấn