TIẾNG ANH THIẾU NHI

KHÓA HÈ

(02/06/2021 - 31/08/2021)

KHÓA HỌC

THỜI GIAN HỌC

ĐỊA ĐIỂM HỌC

CAMBRIDGE STARTERS

Thứ 5: 17h45 - 19h15

Thứ 7: 17h45 - 19h15

CN: 14h00 - 15h30

343M Lạc Long Quân

CAMBRIDGE 

MOVERS

Thứ 5: 19h30 - 21h00

Thứ 7: 19h30 - 21h00

CN: 15h45 - 17h15

343M Lạc Long Quân