Lớp 6

HỌC KỲ HÈ

(từ 01/08/2021 – 31/08/2021)

KHÓA HỌC

THỜI GIAN HỌC

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TOÁN HỌC

Thứ 2: 17h45 - 19h15

Thứ 4: 17h45 - 19h15

Thứ 6: 17h45 - 19h15

343M Lạc Long Quân

VẬT LÍ

Thứ 6: 17h45 - 19h15

CN: 14h00 - 15h30

343M Lạc Long Quân

TIẾNG ANH

Thứ 2: 19h30 - 21h00

Thứ 4: 19h30 - 21h00

Thứ 6: 19h30 - 21h00

343M Lạc Long Quân