Cambridge Movers

Cambridge Movers

Ngày đăng: 19/04/2021 08:58 PM

CAMBRIDGE STARTERS – MOVERS – FLYERS

 

 

 

 

 Khi trẻ tiếp xúc tiếng Anh sớm, trẻ biết cách tư duy và chọn lọc thông minh hơn, não bộ phát triển mạnh mẽ hơn so với chỉ biết một ngôn ngữ.

 Thông qua những bộ phim hoạt hình, câu chuyện tiếng Anh đơn giản và chuỗi các hoạt động học tập được thiết kế khoa học, trẻ sớm được xây dựng kiến thức nền Tiếng Anh vững chãi.

 Để xây dựng và phát triển khả năng tiếng Anh của trẻ ở thời điểm đầu, đội ngũ giáo viên elib xây dựng một chương trình học theo chuẩn quốc tế kết hợp với giáo trình Cambridge được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

 Lượng kiến thức được phân bố hợp lý, lồng ghép vào những trò chơi trí tuệ bổ ích, môi trường thực hành đến 80% sử dụng tiếng Anh, qua đó dần hình thành niềm yêu thích tiếng Anh.