Hướng dẫn tham gia lớp học online tháng 09/2021

Hướng dẫn tham gia lớp học online tháng 09/2021

Ngày đăng: 30/07/2021 02:18 AM

HƯỚNG DẪN

THAM GIA LỚP HỌC ONLINE KHÓA HỌC KỲ 1 

KHAI GIẢNG 06/09/2021

 

1. Nền tảng sử dụng: Google Classroom và Google meet.

- Học viên tải ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính (laptop), đăng nhập google mail để sử dụng.

- Học viên tham gia lớp học Google Classroom bằng link ở phần 4.

2. Tổ chức lớp học

2.1. Trước buổi học

- Học viên nhận thông báo từ ứng dụng Google classroom, đọc trước tài liệu và giải quyết nhiệm vụ giáo viên giao, trước khi vào buổi học.

- Chuẩn bị tập vở ghi chép trước khi vào buổi học.

2.2. Trong buổi học

- Học viên tham gia giải đáp bằng ứng dụng Google meet theo link được gửi trong phần thông báo (ở Google Classroom).

- Giáo viên giải đáp thắc mắc, sửa lỗi sai, tổng kết bài học.

- Học viên chuẩn bị tập vở, ghi bài, giáo viên kiểm tra.

2.3. Lịch học

- Phụ huynh, học viên xem thời khóa biểu chính thức trên website: elib.edu.vn, chọn mục lịch học.

3. Trách nhiệm các bên

- Quản lý chuyên môn có trách nhiệm theo dõi chất lượng học tập các lớp, các học viên.

- Giáo viên có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và nhiệm vụ học tập, gửi thông báo cho học viên trước buổi học, giải đáp chi tiết các vấn đề có trong buổi học, tổng kết kiến thức bài học.

- Giáo viên có trách nhiệm theo dõi hoạt động của học sinh (làm nhiệm vụ, ghi chép,…).

- Học sinh phải có trách nhiệm với việc học của mình, tra cứu tài liệu giáo viên gửi, thực hiện nhiệm vụ được giao trước buổi học, chuẩn bị tập vở ghi chép lại nội dung bài học.

- Phụ huynh hỗ trợ nhắc nhở, đôn đốc các em tự giác, ý thức trách nhiệm với việc học của mình.

 

4. Địa chỉ tham gia lớp học

Bước 1: Học sinh tải phần mềm Google Classroom, sau đó đăng nhập gmail để sử dụng.  

Bước 2: Học sinh tham gia lớp học (đã đăng ký) bằng phần mềm Google Classroom, theo các lời mời sau:

- Khoa học tự nhiên 6: 

  https://classroom.google.com/c/Mzg4MTY3MjgzMDc0?cjc=kwmtcqs
- Toán 6: 

  https://classroom.google.com/c/Mzg4MTY3MjgzMDY1?cjc=h6rgps6

- Vật Lí 7: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDA5OTcyMjYx?cjc=fxvpzxb
- Toán 7: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDA5NjI3NDI2?cjc=kewg5cd

- Tiếng Anh 7: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc3ODY4NzUyNzg5?cjc=g7jjk5m

- Toán 9: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMDM3?cjc=fczu4oq
- Văn 9:

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMDU1?cjc=vgtypmm

- Tiếng Anh 9: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMDkw?cjc=tjqj7l

- KHTN 9: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMDkw?cjc=tjqj7l

- Hóa học 8: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMDkw?cjc=tjqj7lp

- Toán 11: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMTM5?cjc=p2qa3ne
- Vật lí 11: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNDcwMTQ2?cjc=nizgd3d
- Hóa học 11: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNjkwNTk5?cjc=pprzg2g
- Tiếng Anh 11: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNjkwNjA5?cjc=ulrvkc4
- Toán học 12: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNjkwNjI3?cjc=pne4r34
- Vật lí 12: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNjkwNjQ1?cjc=z7opn5j
- Hóa học 12: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNjkwNjU1?cjc=tdwbl7g
- Tiếng Anh 12: 

  https://classroom.google.com/c/Mzc1MDExNjkwODA2?cjc=sifeytq

Thời khóa biểu xem chi tiết tại: http://elib.edu.vn/lich-hoc

Mọi thắc mắc liên hệ: 0933.313.719 (Quản lý chuyên môn elib)

Trân trọng.